Den perfekte bordopstilling til bryllup - den ultimative guide
  • Planlægning
  • 4. november 2021
  • 7 minutter

Den perfekte bordopstilling til bryllup - den ultimative guide

Af

Står I overfor at skulle lave bordplan til jeres bryllup? Og er I ligesom så mange andre i tvivl om, hvordan I skal gå til opgaven? Frygt ej. Vi giver jer her den ultimative guide til, hvordan I griber planlægningen an, hvilke traditioner der er for bordplanen, hvad der fungerer godt, og hvad man bør holde sig fra.

Bordplanen er en vigtig del af bryllupsplanlægningen. For mange er den forbundet med praktik og synes tidskrævende og uoverskuelig. Men i virkeligheden har bordplanen en større betydning for jeres store dag, end I lige går og tror. I skal sidde mange timer ved bordet under bryllupsmiddagen, og det er derfor vigtigt, at alle jeres gæster bliver placeret det helt rigtige sted. Ingen gæster skal sidde med en følelse af at være uden for eller alene under jeres bryllupsfest. Med den rette bordplan sikrer I, at alle jeres gæster kan hygge sig under hele bryllupsmiddagen og more sig med deres sidemænd - også når talerne trækker ud. Bordplanen er for jer en måde at sørge for, at gæsterne er glade, stemningen er god, og at I får det festlige bryllup, I har drømt om. Med det rette forarbejde kan I slappe af og nyde jeres fest uden at skulle bekymre jer om, hvorvidt jeres gæster har det godt og hygger sig. En god og velovervejet bordplan er med andre ord godt givet ud.

Men hvordan får I bordplanen til at gå op, og hvordan sørger I for, at alle bliver tilgodeset på jeres store dag? Vi har samlet nogle gode råd til jer her.

Inden I går i gang

…er der nogle overvejelser, I skal gøre jer, og nogle ting, I gerne skal have styr på. Så snart I har fundet jeres bryllupslokation, kan I begynde at gøre jer nogle tanker om bordplanen, men det kan være svært at lave den egentlige bordplan, før I har styr på det basale.

Klassisk eksempel på rundborde
Klassisk eksempel på rundborde

Et godt råd er at få styr på bordopsætningen som det første. For nogle afhænger typen af borde af bryllupslokationen, mens andre står med valget om, hvorvidt de vil have rundborde, langborde eller noget tredje. Der er delte meninger om, hvad der fungerer bedst til bryllupper, og bordopstillinger må derfor siges at være en smagssag. Rundborde kan ofte give en mere intim stemning, mens langborde kan placeres og sammensættes på flere forskellige måder. Når I vælger jeres bordopstilling, skal I have for øje, at nogle opstillinger kræver mere plads end andre. Eksempelvis kræver rundborde typisk mere plads end langborde, og det er derfor vigtigt, at I sikrer jer, at jeres ønskede bordopstilling passer til jeres bryllupslokation. Særligt i mindre lokaler kan den forkerte bordopstilling komme til at sluge pladsen og få festen til at føles crowded. Gør det så nemt som muligt for jeres gæster at bevæge sig rundt, så de uden problemer kan komme på toilettet, hente drikkevarer eller noget tredje, der kræver, at de forlader deres pladser.

Hvis I er i tvivl om, hvilke muligheder I har i forhold til valg af bordtyper og bordopstillinger, bør I tage fat i stedet, der skal facilitere jeres bryllup.

Foruden at få styr på typen af borde og bordopstillingen er et godt råd, at I ikke begynder den egentlig bordplanlægning, før I har en nogenlunde idé om, hvem der kommer til jeres bryllup, og hvor mange I bliver. Afbud kan nemlig betyde, at I skal i gang med større ændringer i jeres bordplan for at få kabalen til at gå op.

Hvem skal sidde hvor?

Når I kender jeres gæsteliste og har valgt en bordopstilling, kan I gå i gang med at planlægge, hvem der skal sidde hvor. Det er her, den sande prøvelse skal stå. Heldigvis gør denne artikel samt vores online bordplanlægningsværktøj det meget nemmere og mere overskueligt for jer at få sammensat den helt rette bordplan.

Der findes mange traditioner for den klassiske bryllupsbordplan. Eksempelvis er det gammel skik, at ægtepar ikke sidder til bords med hinanden, men at forlovede altid har hinanden til bords. Heldigvis er det ene og alene jer, der bestemmer, om de klassiske traditioner skal følges. Hvis I vurderer, at det giver den mest afslappede og festlige aften, at ægtepar har hinanden til bords, står det jer frit for at vælge dette. Overvej blot, hvem der klinger godt med hinanden, og hvordan jeres gæster får den bedste aften, når I laver jeres bordplan.

Noget af det første, I kan lægge jer fast på, er om I skal sidde til højbords eller ej. En traditionel bordplan indebærer, at I som brudepar sidder til bords med den nærmeste familie. Bruden sidder til venstre for gommen. Til højre for gommen sidder først brudens mor og derefter gommens far, mens brudens far sidder til venstre for bruden og har gommens mor til venstre for sig. Øvrige personer ved højbordet er traditionelt set andre familiemedlemmer, der placeres således, at jo tættere en relation, de har til brudeparret, desto tættere sidder de på brudeparret. Hvis I ikke ønsker at sidde til højbords, kan I eksempelvis vælge at placere jer sammen med jeres nærmeste venner. Det kan være en bedre løsning, hvis der mangler én eller flere forældre, hvis der er skilsmisse i familien, eller hvis I blot ønsker en mindre traditionel bordplan. Det er heldigvis jeres fest.

Kommer der mange børn til jeres bryllup?

I så fald bør I måske overveje at lave et børnebord. På den måde er I bedst med til at sikre, at børnene har det sjovt med hinanden i løbet af aftenen. Afhængigt af deres alder vil børnene ofte forlade deres pladser tidligere end de øvrige gæster, og måske får de endda serveret en decideret børnemenu. Derfor er der ikke kun en social, men også en praktisk fordel i at placere børnene ved samme bord. Hav dog for øje, at børn i forskellige aldre har vidt forskellige behov, og at det for nogle børn – måske særligt de yngre – kan virke utrygt at sidde et andet sted end deres forældre.

Hvad så med placeringen af resten af gæsterne?

En god idé er at have jeres gæsters personligheder og indbyrdes relationer for øje, når I laver jeres bordplan. Er der nogen, der ikke kan enes? Er der nogen, som meget gerne skal placeres sammen? Er der nogen, der er meget festlige, og andre, der er knap så festlige? Hav jeres gæsters ligheder og forskelle med i planlægningen. Så får I med garanti den mest stemningsfyldte aften.

Traditionelt set skal mænd og kvinder blandes på en måde, så to gæster af samme køn ikke sidder ved siden af hinanden. Dette kan naturligvis ikke gå op, hvis der blandt jeres gæster er overtal af det ene køn. Alligevel kan det have sine klare fordele at have traditionen med i jeres tanker, når I laver jeres bordplan, da en god blanding af mænd og kvinder typisk bidrager til en særlig god dynamik.

Generelt er det en fordel at blande jeres gæster lidt. På den måde får jeres gæster snakket på kryds og tværs, og det kan være med til at sætte gang i festen. En god tommelfingerregel er dog ikke at placere nogen gæster med udelukkende nye bekendtskaber. Her er vi tilbage til, at ingen gæster skal føle sig alene eller malplacerede, og at trygheden i at være placeret med velkendte ansigter ofte giver den mest afslappede stemning til festen.

Undgå desuden at placere de mest festlige gæster ved det samme bord, da det hurtigt kan føre til, at stemningen ved humørbombernes bord ikke matcher stemningen blandt resten af selskabet. Forsøg i stedet at placere humørsprederne ved forskellige borde. På den måde får I skabt god stemning og højt humør på tværs af hele selskabet. Hav dog for øje, at de festlige og udadvendte typer også skal have en god aften, så undgå at placere dem med ene og alene stille gæster. Et godt mix af de indadvendte og udadvendte gæster er ofte vejen frem.

En god, blandet bordplan indebærer dog ikke nødvendigvis et mix af aldersgrupper. I vil sandsynligvis kunne nikke genkendende til, at jeres bedsteforældre vil få mere ud af at være placeret sammen med øvrige familiemedlemmer eller andre jævnaldrende, end de vil få ud af at være placeret sammen med de unge gæster. De unge gæster vil formentligt også være mere stemningsskabende i selskab med ligesindede. Husk, at alle skal kunne snakke og more sig med dem, de sidder til bords med. Derfor kan det være en fordel at overveje, om nogle gæster har noget særligt tilfælles og derfor vil hygge sig i hinandens selskab. I den forbindelse er det også vigtigt at understrege, at jeres bryllupsfest ikke bør være anledningen til forsoninger. Er nogle af jeres gæster uvenner eller måske bare radikalt uenige med hinanden om store og små ting i livet, bør I kraftigt overveje ikke at placere dem tæt på hinanden. Det kan nemlig hurtigt blive kilden til dårlig eller akavet stemning – noget, I for alt i verden vil undgå på jeres bryllupsdag.

Husk dog på, at alle jeres gæster kommer til jeres bryllupsfest med samme formål om at fejre jer og gøre jeres dag helt speciel. Bryllupsfester er ikke kun noget særligt for brudeparret, men også for alle de inviterede, og I bør derfor ikke være nervøse for, om jeres gæster vil bidrage til, at I får en festlig og mindeværdig dag – med den rette bordplan eller ej. Med en velovervejet bordplan sørger I blot for, at jeres gæster ikke kan undgå at more sig og give jer en god bryllupsfest.

God fornøjelse med bordplanlægningen og rigtig god bryllupsfest!